תנאי השימוש באתר

 • התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של "Mii2" שכתובתו www.mii2scooter.com ו/או www.mii2.co.il (להלן: "האתר") הגלישה באתר, והגישה אל המוצרים, השירותים והתכנים, הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות.
 • באמצעות כניסה לאתר, הלקוח מביע את הסכמתו לכל האמור בתקנון זה להלן. אי הסכמה של משתמש לאיזה מהתנאים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר, מחייבת את הלקוח להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר, ובכל מקרה לא יתקבלו טענות בענין זה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן, ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה במשתמע.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו כפרשנות התקנון.
 • האמור בתקנון זה בא בנוסף, על כל התנאים המפורטים על גבי המוצרים הפיזיים.

הגדרות

 • "האתר" – אתר הבית של "Mii2" שכתובתו www.mii2scooter.com ו/או www.mii2.co.il
 •  "מנהל האתר" / "Mii2" – חברת "ר.א. קורקי בע"מ".
 • "לקוח" – כל מי שרוכש מוצר באמצעות האתר.
 •  "תקנון" – תקנון זה.

כללי

 • אתר הבית של "Mii2" מופעל על ידי חברת " ר.א. קורקי בע"מ " (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו: www.mii2scooter.com ו/או www.mii2.co.il (להלן: "האתר").
 • האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור לבחון ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים על ידי מנהל האתר בתחום הקורקינטים החשמליים ו/או אביזרים נלווים (להלן: "המוצרים והשירותים").
 • האתר מופעל על ידי מנהל האתר.
 • תוכן האתר מוגבל לקבלת מידע בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת מנהל האתר. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר ו/או במוצרים שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 • מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע ללקוח על כך מראש.

זכאות להשתמש באתר

 • משתמשי האתר הם כל מי שמעוניין/ת לקבל מידע לצורך רכישת קורקינט/ים ו/או אביזר/ים נלווה/ים. יחד עם זאת, לביצוע רכישות באתר יש להחזיק בכרטיס אשראי תקף (כהגדרתו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו  (1986), של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל אשר הונפק בישראל. על אף האמור, ולמען הסר הספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר (אפילו אם אינם לקוחות) יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 • תנאי מקדמי לשימוש באתר לביצוע עסקאות רכישה הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה של המוצרים ו/או השירותים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע מלקוח כלשהו לבצע רכישה במקרים הבאים:
 • אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;
 • אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בתי העסק המעניקים את ההטבות.
 • אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;
 • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר

 • המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
 • מנהל האתר ידאג לכך שבאתר יפורטו פרטי המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באופן סביר לצורך ביצוע רכישה מרחוק, בהתאם למקובל בתחום הסחר האלקטרוני בישראל.
 • כל התכנים המפורסמים/מוצגים באתר מוגנים תחת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.
 • פרסום המוצרים/שירותים באתר נעשה באמצעות מוצרים ו/או עזרים ו/או תמונות השייכים למנהל האתר, ומנהל האתר איננו מביע דעה או עושה מצג על טיבם, אופיים, תכונותיהם וכיו"ב.

משלוח דיוור ותוכן שיווקי

 • משלוח הודעות על ידי מנהל האתר ו/או מי מטעמו ללקוחות האתר נעשים על מנת שהלקוחות יהיו מעודכנים בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת.
 • הודעות הדיוור ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שנמסרו בעת ההרשמה לאתר ו/או במועד רכישה של מוצר באתר.
 • הנך מאשר בזאת למנהל האתר ו/או למי מטעמו לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ומסרוני SMS המכילים דיוור ישיר, לרבות עדכונים, הודעות טכניות, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת מנהל האתר ו/או חברות הקשורות עמו ו/או מי מטעמו של מנהל האתר וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלו ובהתאם לכל דין.
 • ניתנת ללקוח האפשרות לבחור ו/או לשנות את העדפות קבלת הדיוור, באמצעות לחיצה על קישור "הסר" המופיעים בכל הודעת דיוור שנשלחת ללקוח, והן באמצעות פניה ישירה למנהל האתר.
 • למען הסר ספק, הסרה מרשימת התפוצה תבוצע אך ורק עפ"י הדרכים החוקיות המפורטות בסעיף 5.4 לעיל.
 • הלקוח מאשר בזאת כי על אף בחירתו שלא לקבל תכנים שיווקיים ממנהל האתר, מנהל האתר יהיה רשאי לשלוח ללקוח הודעות טכניות ו/או הודעות עדכון שאינן עונות להגדרת "הודעת פרסומת" כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • אם רצונך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות המכילות תכנים שיווקיים, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@mii2.co.il או למספר טל': 03-5115015 ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

מאגרי מידע

 • לצורך הרכישה באתר, ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים המפורסמים באתר, נדרש הלקוח למלא מספר פרטים שיאפשרו לקיים עמו קשר. מדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי, כתובת ופרטים נוספים שידרשו בהתאם למוצר/שירות שיירכש.
 • פרטי הרכישות שיבוצעו על ידי לקוחות Mii2, יישמרו במאגר המידע של Mii2, לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות.
 • החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ו/או למאגרי המידע ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מנהל האתר, או כל מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, שלא בשליטת ו/או באחריות החברה והכל בכפוף לכל דין.
 • המשתמש מתיר בזאת ל Mii2 לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לכל לקוח.
 • Mii2 מתחייבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ו/או מדיניות הפרטיות של האתר.

ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה בהתאם ובכפוף להוראות ו/או מגבלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

תכנים המועלים על ידי משתמשי האתר

 • בעת שימוש באתר לצורך רכישת מוצר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים.
 • בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:
  • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
  • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • למען הסר ספק, ל-Mii2 אין ולא תהיה כל אחריות, על תכנים המועלים על ידי משתמשי האתר, לרבות תכנים המפרים זכויות קנייניות, תכנים מטעים וכד'.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של Mii2 בלבד.
 • אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממנהל האתר.
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של Mii2 הינם קניינה של Mii2 בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת Mii2 ו/או מנהל האתר בכתב ומראש.
 • Mii2 אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.
 • Mii2 לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את Mii2 בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אחריות מנהל האתר

 • Mii2 לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש מוצר באתר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'.
 • Mii2 לא אחראית להגעת הודעות ו/או קבלות ו/או אישורי רכישה ו/או הודעות טכניות, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.
 • מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. מנהל האתר לא יישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.
 • מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר.

תכנים

 • השימוש באתר נעשה באחריותו ש הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.
 • Mii2 אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Mii2 או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל Mii2 (מנהל האתר) או אצל מי מספקיה.

דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)

בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר (Mii2) במספר: 03-5115015 שעות פעילותו של מנהל האתר: ימי חול בין השעות: 09:30 – 16:30 כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני Info@mii2.co.il.

שינויים באתר והפסקת השירות

מנהל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

סמכות שיפוט ייחודית

הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית, בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח ו-Mii2 / מנהל האתר, לבית המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד. על הצדדים יחול הדין של מדינת ישראל.